Phansi GEAR Phansi!


Mumso oke fokotse tshebediso ya tjhelete. Gear e re mmuso o sebedisa tjhelete e ngata mme e tshwanela ho fokotsa batho ba sebeletsang mmuso, hore o tle o kgone ho lefella dithoto bophelo bo botle le ditshebeletso tsa setjhaba.

GEAR e bonahetse hore melao ena ya bona ha eno sebetsa ho hang ha holo ho basebetsi ka kakaretso.

GEAR hae efe basebetsi letho. GEAR e ka mora tsamaiso ya thekiso ya dithoto tsa mmuso. Kamorao ha GEAR ho eme barui, beng ba dikampani tse kgolo le batsamaisi ba nnete ba naha.

LUCIEN VAN DER WALT BIKISHA MEDIA COLLECTIVE


This article is from Zabalaza Magazine, Issue 1 published in April 2001

This page is part of the struggle collection